Riešenie migračných výziev v obci Drahňov

Riešenie migračných výziev v obci Drahňov

Projekt je úspešne realizovaný z Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ z výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Kód projektu: 302091CZK7.

Termín realizácie projektu: 03.2022 – 04.2023

Prijímateľ: Obec Drahňov

Nenávratný finančný príspevok: 54 600,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 54 600,00 EUR

Konkrétny cieľ:  Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Oblasť intervencie: Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Hlavnou aktivitou projektu je úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny. Cieľom projektu bolo zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky. Podporenou cieľovou skupinou boli štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie: 7 osôb vo veku do 18 rokov a 14 dospelých (nad 18 rokov), spolu 21 ľudí.

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“