Cirkev

Kontaktné údaje

Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť

Drahňov 216
076 74 Drahňov

Tel. 056/6395 396

Reformovaný kostol v obci Drahňov

Reformovaný kostol

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Ladislava Čičarovce, filiálka Drahňov

Čičarovce 260
076 71 Čičarovce

Katolická kaplnka v obci Drahňov