Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 561)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2021 Zmena termínu ukončenia prác, zmena rozpočtu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
213651.9 €
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 1216/2019/SRŠ zo dňa 16.12.2019 o poskytnutí dotácie v roku 2019 Predĺženie termínu čerpania dotácie, úprava rozpočtu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
213651.9 €
Dodatok 1/2022 Zmena a doplnenie základnej zmluvy v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.2.2021 Práce naviac (Komunitné centrum Drahňov). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
3871.33 €
80-000160088PO2021 Dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0 €
ZM_SEP-IMRK3-2021-004227 Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
72839.59 €
Zmluva o výkone správy majetku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Perun Elektromobility, s.r.o.
0 €
441 9014705 Poistenie el. nabíjacej stanice Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
98.21 €
651900168 Poistenie el. nabíjacej stanice Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
77.8 €
Zmluva o konzultačnej činnosti Odborná konzultačná činnosť pre projekt Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EuroGeo-CADaster s.r.o.
1560 €
07-2021 Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0 €
07/2021 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 1 Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Dohoda č. 21/42/010/64 Článok 1, tejto zmluvy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Dohoda č. 21/42/012/113 Članok 1 tejto zmluvy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
19890 €
54/2021/ŽoNFP Vypracovanie projektu s názvom "Dobudovanie inžinierskych sietí v prostredí MRK v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: INSUCCOR s.r.o.
5760 €
Kúp.zmluva /uz. 222/2021/ Kúpna zmluva- nehnuteľnosť Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Jozef Olcsváry
5168.9 €
Dodatok k DIZ + príloha Pripojenie koncového konzumenta Odb.: Obec Drahňov
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Dodatok č. 882/CC/20-D1 Uvedené v časti 2 tohto Dodatku ( zmena konečnej splatnosti úverového rámca) Odb.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dodatok č. 880/CC/20-D1 Uvedené v časti 2 tohto Dodatku ( zmena konečnej splatnosti úverového rámca) Odb.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Generované portálom Uradne.sk