Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 725)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva zo dňa 08.04.2024 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Edusteps
280 €
RD17042024 Dodávanie pracovných odevov a obuvy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
39 993.29 €
2024/204 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na účel: Dokúpenie zariadenia kuchyne školskej jedálne pri MŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 000 €
24/42/054/67 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
4 239 €
1424 257 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2200324 Zmluva o úvere Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
850 106.63 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15082023 Zmena termínu ukončenia diela/zmena harmonogramu, Projekt/dielo: Kaštieľ Drahňov-Rozšírenie kapacity ZŠ-odstránenie dvojzmennosti-II. etapa-stav.práce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
0035/2024 Realizácia časti investície v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Projektu špecifikovaného v ods. 2.3 článku 2 Zmluvy o PPM. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
850 106.62 €
01/03/2024 Aktualizácia projektovej dokumentácie: Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Štefan Čižmár
7 200 €
202402046 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služny vydávania certifikátov č. 202402046 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
216 €
Generované portálom Uradne.sk