Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 684)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/42/054/1170 Zmena predkladania dennej evidencie dochádzky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
1 810 €
18052023 Dodávka mrazeného tovaru a potravinárske výrobky podľa ponukového listu predávajúceho do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0 €
Dodatok č.001 Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.07 €
D02_SEP-IMRK2-2017-001044 Podľa Čl. I. Predmet Dodatku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
116 952.10 €
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 03/2022 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 03/2022 Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
0 €
01/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 6 Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
150 €
041102023 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Nadácia SPP
5 000 €
Dodatok č. 2 k Zmluve ... Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy - podľa bodu 2. PREDMET DODATKU. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
ŠJ01-42023 Dodávka mäsa a mäsových výrobkovín do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GVP spol. s. r. o. Humenné
0 €
ŠJ01-22023 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GVP spol. s. r. o. Humenné
0 €
ŠJ01-32023 Dodávka mrazených a chladených výrobkov do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GVP spol. s. r. o. Humenné
0 €
D01_SEP-IMRK-2021-003574 V rozsahu Čl. I. Predmet Dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
0 €
ŠJ02-1/2023 Dodávka mäsa a mäsových výrobkovín do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FBR s r.o.
0 €
ŠJ01-1/2023 Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GVP spol. s. r. o. Humenné
0 €
Príloha č. 3 Úprava základnej zmluvy podľa Článku I. prílohy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
20Z/2022 Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Diana Nagyová
Dod.: Obec Drahňov
0 €
10022023 Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov - realizácia projektu JPÚ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
57 480 €
A/439/03/2010 Zmluva o autorizácií programov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
414 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Užívanie nebytových priestorov Odb.: Súkromná základná umelecká škola Bačkov
Dod.: Obec Drahňov
50 €
Generované portálom Uradne.sk