Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 734)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24ZVS0000851780G Záväzok PDS zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto podľa špecifikácie v zmluve Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
RZ24062024 Rámcová dohoda - nákup čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
3 765.21 €
24062024 Rámcová dohoda - nákup kancelárskych potrieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
5 126.68 €
02/2024 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 4 Odb.: Ján Bodor 93
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Dohoda č. 24/42054/1274 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti fprmou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1 582.56 €
02/2024 ČOV Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Richard Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0 €
01/2024 ČOV Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Terézia Šuličová
Dod.: Obec Drahňov
0 €
01/2024 NZ Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 6 Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Zmluva zo dňa 30.04.2024 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie zamestnancov KC Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Daniela Jakubčinová
0 €
Zmluva zo dňa 08.04.2024 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Edusteps
280 €
Generované portálom Uradne.sk