Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 696)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/42/054/1854 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti fprmou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
4 140 €
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O DIELO UZAVRETEJ DŇA 10.02.2023 Mimoriadne ukončene Zmluvy o dielo zo dňa 10.02.2023 . Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
0 €
DOH_SEP-IMRK3-2021-004227 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
0 €
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_064 Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov ESF plus a vymedzenie zmluvných podmienok Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
15082023 Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa: stavebné práce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
775 836.20 €
05/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 3 Odb.: Csilla Lenártová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
04/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 2 Odb.: Alena LAdičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Kúpna zmluva /Interiérové vybavenie/ Kaštieľ Drahňov-Rozšírenie kapacity ZŠ- odstrá. dvojzmennosti-II.Etapa-Interiérové vybavenie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Scholmobile, s.r.o.
22 241.64 €
Dodatok č.2/2023 k zmluve č.721/2022 Zmena ustanovenia článku 3.2 a 3.3 pôvodnej zmluvy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
202306_87 Vypracovanie projektovej dokumentácie: Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
4 080 €
IROP-Z302091CZK7-91-108 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP: Riešenie migračných výziev v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
54 600 €
02/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 4 Odb.: Ján Bodor 93
Dod.: Obec Drahňov
150 €
23/42/054/1170 Zmena predkladania dennej evidencie dochádzky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
1 810 €
18052023 Dodávka mrazeného tovaru a potravinárske výrobky podľa ponukového listu predávajúceho do školskej jedálne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0 €
Dodatok č.001 Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.07 €
D02_SEP-IMRK2-2017-001044 Podľa Čl. I. Predmet Dodatku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
116 952.10 €
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 03/2022 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 03/2022 Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
0 €
01/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 6 Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
150 €
041102023 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Nadácia SPP
5 000 €
Generované portálom Uradne.sk