Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Názov Popis Dátum
Vodíková stratégia Košického kraja Vodíková stratégia Košického kraja- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 01.06.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie verejnosti 10.05.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 – oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie verejnosti 09.05.2023
Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Drahňov JPÚ v časti katastrálneho územia Drahňov / Ustanovujúce zhromaždenie konané dňa 03.03.2023 26.04.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 Oznámenie verejnosti 25.04.2023
Európsky imunizačný týždeň Európsky imunizačný týždeň 24.04.2023
Oznámenie o zrušení prechodného pobytu Zrušenie P.P. - Ernest Ladič 14.04.2023
Dohoda číslo 23/42/054/1170 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o posk. prísp. na akt. činnosť 12.04.2023
Dohoda č. 23/42/054/605 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 04.04.2023
Verejná vyhláška / Rozhodnutie o ustanovení znalca Rozhodnutie o ustanovení znalca na vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov iba v obvode konania JPÚ Drahňov. 04.04.2023
Generované portálom Uradne.sk