Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Názov Popis Dátum
Jednoduché pozemkové úpravy, v časti katastrálneho územia Drahňov - Oprava rozhodnutia č. OU-MI-PLO-2022/001278-75 Kaz zo dňa 15.11.2022 Oprava rozhodnutia č. OU-MI-PLO-2022/001278-75 Kaz zo dňa 15.11.2022 23.01.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu - súp. č. 250 22.12.2022
Verejná vyhláška Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolacieho orgánu 16.12.2022
VZN obce Drahňov č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľností VZN obce Drahňov č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľností 28.11.2022
Dohoda č.22/42/054/801 o poskytn. finančného príspevku na vytvorenia prac. miesta pre znevýhodneného uchádzača Dohoda č.22/42/054/801 o posk. finančného príspevku na vytvorenia prac. miesta pre znevýhodneného uchádzača 28.11.2022
Rozhodnutie Rozhodnutie - povolenie pozemkových úprav formou JPÚ 16.11.2022
Návrh VZN obce Drahňov č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľností Návrh VZN obce Drahňov č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľností 10.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť 03.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Drahňov Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Drahňov 31.10.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Drahňov Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Drahňov 31.10.2022
Generované portálom Uradne.sk