Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 35)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 05.10.2022
špeciálny spôsob hlasovania, telefonický kontakt OcÚ Drahňov špeciálny spôsob hlasovania, telefonický kontakt OcÚ Drahňov 04.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania, telefonický kontakt-Obecný úrad Drahňov Špeciálny spôsob hlasovania, telefonický kontakt-Obecný úrad Drahňov 04.10.2022
Verejná vyhláška Verejná vyhláška daňového úradu o oznámení miesta uloženia písomnosti 28.09.2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania a zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 23.09.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť 19.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Drahňov, 29.10.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Drahňov, 29.10.2022 16.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Drahňov, 29.10.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Drahňov, 29.10.2022 16.09.2022
Oznam o výberovom konaní Komunitné centrum Drahňov 05.09.2022 NP KS MRK II Oznam o výberovom konaní Komunitné centrum Drahňov 05.09.2022 NP KS MRK II 18.08.2022
Zrušenie trvalého pobytu - Kuraj Eduard Zrušenie trvalého pobytu - Kuraj Eduard 09.08.2022
Generované portálom Uradne.sk