Školstvo

Adresa Materskej školy:

Materská škola

Drahňov č. 170
076 74 Drahňov

Mobil: +421 902 913 941

Riaditeľke MŠ: Iveta CAPOVÁ

Učiteľka MŠ: Bc. Zuzana KRUPIOVÁ

Asistentka učiteľa: Zuzana ONDOVÁ

Národný projekt "PRIM V MŠ":

Asistentka učiteľa: Lucia GYUREOVÁ

Špeciálny pedagóg: Mgr. Danica KOLLÁROVÁ


Školská jedáleň:

Je súčasťou materskej školy.

Vedúca ŠJ: Monika JAKUBCSÍKOVÁ

Kuchárka ŠJ: Eva SZERBINOVÁ

Kuchárka ŠJ: Margita LABAŠKOVÁ

Kuchárka ŠJ: Katarína KOLDUŠOVÁ


Adresa Základnej školy:

Základná škola - ALAPISKOLA

Drahňov č. 1
076 74 Drahňov

Mobil: +421 902 913 942

E-mail: zs.drahnov@centrum.sk

Riaditeľka ZŠ: Ing. Valéria HUDÁKOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ: Mgr. Eleonóra BALOGHOVÁ


Adresa Strednej školy:

Stredná odborná škola technická

Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja

Kukučínová 23
040 01 Košice

Elokované pracovisko SOŠT v obci Drahňov

Drahňov č. 167
076 74 Drahňov