Súčasnosť

Obec leží v strednej časti Východoslovenskej nížiny, na západnom vale Laborca, v nadmorskej výške okolo 106 m.