Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 346)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2024/76-OCU-001 Mandátný certifikát a Kvalif. certif. pre elektron. pečať Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
0 €
262024 Oprava a servis VT, dodanie tonerov do všetkých druhov tlačiarni, dodanie PC, výpočtovej techniky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
0 €
DR-2023/359-OCÚ Odber a analýza kalu z ČOV Drahňov (pre spoločnosť EBA, s.r.o.) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/357-OCÚ Celoročná objednávka na rok 2024 - fyzikálno-chemická analýza odpadovej vody z ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/344-OcÚ Objednávka farebného zalaminovaného plagátu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
3322023 Vypracovanie Plánu obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií ako aj vypracovanie tvorby a použitia finančnej rezervy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MSAC s.r.o.
600 €
323/2023 Objednávka vodomerných šácht Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0 €
3122023 Oprava kalového čerpadla(previnutie statora, renovacia mechanických upchávok a tesnení, renovácia rotora s ložiskami, rozoberanie, skladanie, kontrola Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
811.80 €
DR-2023/308-OCÚ Vypracovanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond / Drahňov - SKaČOV - zmena č. 2 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Zuzana Lazarová
500 €
DR-2023/304-OCÚ Vypracovanie svetlotechnického posudku (k projektu ZŠ-zrušenie dvojzmennosti-II. etapa) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
300 €
DR-2023/303-OCÚ Vypracovanie PBS: Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Peter Zastko - PBS engineering
700 €
3022023 Nákup vodomera Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
665 €
DR-2023/287-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody - ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
2782023 Odstránenie poruchy na čerpacej stanici 2,4, odstránenie havarijného stavu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
6 000 €
270/2023 Dodanie kalibrovaných teplomerov do ŠJ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Viktor - Viki
0 €
DR-2023/262-OcÚ Objednávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
0 €
DR-2023/241-OCÚ Hygienická maľba priestorov školskej jedálne a príslušenstva ... Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
2362023 notebook+dokovacia stanica+príslušenstvo Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 300 €
DR-2023/239-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody z ČOV + fyzikálno-chemická analýza OV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/235-OCÚ Objednávka notebooku a tlačiarne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 350 €
Generované portálom Uradne.sk