Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 297)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2022/270-OcÚ Objednávka označenia Komunitného centra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
318 €
DR-2022/269-OcÚ Objednávka čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
2 939.62 €
DR-2022/267-OcÚ Vytvorenie a dodanie informačného plagátu a stálej tabule Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/264-OcÚ Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0 €
DR-2022/263-OcÚ Hygienická maľba Materskej školy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/256-OcÚ Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
664.20 €
242/2022 Objednávka prevodového oleja pre dúchadlá pre ČOV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IN-ECO, spol. s r.o.
0 €
236/2022 Objednávka kalibrácie váh triedy III v školskej jedálni pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenská legálna metrológia
0 €
DR-2022/230-OcÚ Objednávka vianočnej svetelnej dekorácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ORGECO spol. s r. o.
4 949.99 €
DR-2022/190-OcÚ Dodanie látkových roliet Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Hadek Jozef
2 193.96 €
DR-2022/184-OcÚ Dodanie a montáž zabezpečovacieho zariadenia do objektu MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/181-OcÚ Revitalizácia objektu domu smútku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
4 000 €
DR-2022/180-OcÚ Vypracovanie žiadosti o NFP na odstránenie havarijného stavu plyn. kotolne v ŽŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EURO KM, s.r.o.
1 060 €
1742022 Vykonanie DDD 2 x do 31.12.2022 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
5 000 €
DR-2022/165-OcÚ Dodanie a montáž zabezpečovacieho zariadenia do objektu KC. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/141-OcÚ Kosenie v intraviláne obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/140-OCÚ Objednávka vertikálneho ROOTS dúchadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IN-ECO, spol. s r.o.
0 €
DR-2022/122-OCÚ Samolepky na označenie DDHM využívaného v súvislosti s projektom "Komunitné centrum Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/091-OcÚ Výkon stavebného dozoru na projekte "Stavebné práce - Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Anna Oláhová - Rozpočty
3 500 €
DR-2022/68-OcÚ Geodetické služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0 €
Generované portálom Uradne.sk