Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 331)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2023/262-OcÚ Objednávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
0 €
DR-2023/241-OCÚ Hygienická maľba priestorov školskej jedálne a príslušenstva ... Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
2362023 notebook+dokovacia stanica+príslušenstvo Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 300 €
DR-2023/239-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody z ČOV + fyzikálno-chemická analýza OV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/235-OCÚ Objednávka notebooku a tlačiarne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 350 €
DR-2023/234-OCÚ Vypracovanie rozpočtu stavby so zadaním (k projektovému zámeru "Oprava obecných bytov v obci Drahňov") Odb.: Obec Drahňov
Dod.: H2M Ateliér s.r.o.
200 €
DR-2023/226-OCÚ Vypracovanie,,Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepr. situácií rómskej komunity na rok 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUprojects, s.r.o.
600 €
2242023 Výmena vchodových dverí na objekte Obecný úrad Drahňov 2 500,00 EUR + asfaltovanie chodníka pred Obecným úradom Drahňov 2 500,00 EUR Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
5 000 €
DR-2023/222-OCÚ Vypracovanie "Projektového energetického hodnotenia a "Energetického certifikátu "na objekt základnej školy Drahňov 1 Odb.: Obec Drahňov
Dod.:
2 230 €
DR-2023/219-OCÚ Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+, Miestne občianske a preventívne služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AS EKO s.r.o.
600 €
2022023 Revízia, oprava vodomera Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
0 €
DR-2023/176-OCÚ Odber a analýza ukazovateľov kalu z ČOV Drahňov (rozšírenie ukazovateľov) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/170-OCÚ Oprava čerpadla, výr. č.: 06085422 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0 €
1642023 Nákup televízora TCL uhlopriečka 55cm pre Komunitné centrum Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: NAY
400 €
DR-2023/161-OCÚ Odstránenie poruchy na ČS 03. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2023/146-OCÚ Servisný úkon na nabíjacích staniciach pre elektromobily. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Perun Elektromobility, s.r.o.
0 €
DR-2023/145-OCÚ Kosenie zelene na verejných priestranstvách intravilánu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2023/128-OCÚ Vyhotovenie znaleckého posudku (JPÚ Drahňov) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Juraj Miškovič
0 €
DR-2023/107-OcÚ Geodetické služby: - porealizačné zameranie stavby a geometrický plán v rámci projektu "Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0 €
DR-2023/104-OcÚ Označenie objektu obecného úradu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk