Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 361)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2024/220-OCÚ Vypracovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2024, Výzva č.: 01/OÚ-MI/2024, Inovatívna učebňa pre žiakov ZŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Midgard s. r. o.
1 500 €
DR-2024/208-OCÚ Zabezpečenie publicity projektu "Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa", kód projektu: 07I02-20-V01-00028 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.Company s.r.o.
341.52 €
DR-2024/203-OCÚ Porealizačné zameranie časti stavby "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV" podľa špecifikácie v objednávke. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
800 €
DR-2024/199-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody - ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
278.70 €
DR-2024/183-OCÚ Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
1 500 €
1812024 Pohon pre posuvnú bránu CAME BXV-4, 24V, intenzívna prevádzka s montážouMŠ-ŠJ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TONATA s.r.o.
500 €
DR-2024/175-OCÚ Vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií na miestach prechodov pre chodcov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
1742024 Nákup a dodanie pre KC - skartovací stroj, rýchlovarná kanvica,mikrovlnná rúra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Baloghová Agáta Globus
180 €
DR-2024/160-OCÚ Vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MZP-003-2023-DV-KF na realizáciu projektu/stavby: Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov - Aktualizácia. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUprojects, s.r.o.
3 600 €
1572024 Dodanie a montáž, výmena svietidielv objekte obecného úradu Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
2 589.54 €
Generované portálom Uradne.sk