Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 313)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2023/107-OcÚ Geodetické služby: - porealizačné zameranie stavby a geometrický plán v rámci projektu "Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0 €
DR-2023/104-OcÚ Označenie objektu obecného úradu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
0 €
DR-2023/102-OCÚ Vypracovanie kompletnej žiadosti o dotáciu z "Plánu obnovy" v súlade s výzvou, so zameraním na zamedzenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0 €
592023 Dodanie tonerov do všetkých druhov tlačiarni, oprava, servis VT Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
0 €
DR-2023/051-OcÚ Zabezpečenie poskytovania gastronomických služieb v Školskej jedálni pri Materskej škole v obci Drahňov odborne spôsobilými osobami Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
Mimoriadna Objednávka na záchranné práce a techniku z dôvodu povodne na k.ú. Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/350-OcÚ Oprava verejného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0 €
DR-2022/344-OcÚ Dodanie a montáž ochranných dvierok na nabíjacie konektory na nabíjacích staniciach Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/332-OcÚ Odber a analýza kalu z ČOV Drahňov r. 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2022/331-OcÚ Vykonávanie fyzikálno - chemických analýz odpadových vôd z ČOV Drahňov v roku 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2022/306-OCÚ Očistenie fasády a príslušenstva objektu obecného úradu po vandalizme. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/299-OcÚ Očistenie a renovácia lavičiek na obecnom cintoríne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/295-OcÚ Osadenie retenčnej nádoby pri ZŠ v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
6 362.50 €
DR-2022/293-OcÚ Dopracovanie PD - kaštieľ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
1 980 €
DR-2022/289-OcÚ Výpočet merateľných ukazovateľov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OON Energy s.r.o.
0 €
DR-2022/279-OcÚ Odstránenie havarijného stavu na ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/270-OcÚ Objednávka označenia Komunitného centra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
318 €
DR-2022/269-OcÚ Objednávka čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
2 939.62 €
DR-2022/267-OcÚ Vytvorenie a dodanie informačného plagátu a stálej tabule Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/264-OcÚ Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk