Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 284)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1742022 Vykonanie DDD 2 x do 31.12.2022 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
5 000 €
DR-2022/165-OcÚ Dodanie a montáž zabezpečovacieho zariadenia do objektu KC. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/141-OcÚ Kosenie v intraviláne obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/140-OCÚ Objednávka vertikálneho ROOTS dúchadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IN-ECO, spol. s r.o.
0 €
DR-2022/122-OCÚ Samolepky na označenie DDHM využívaného v súvislosti s projektom "Komunitné centrum Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/091-OcÚ Výkon stavebného dozoru na projekte "Stavebné práce - Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Anna Oláhová - Rozpočty
3 500 €
DR-2022/68-OcÚ Geodetické služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0 €
DR-2022/64-OcÚ vypracovanie energetického certifikátu KC Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OON Energy s.r.o.
0 €
DR-2022/62-OcÚ Vypracovanie rozpočtu na stavbu"Realizácia vjazdov v obci Drahňov" - vjazdy pre rodinné domy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: H2M Ateliér s.r.o.
200 €
DR-2022/052-OcÚ Dodanie informačno komunikačnej technológie do objektu komunitného centra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IKARO s.r.o.
1 896 €
DR-2022/053-OcÚ Dodanie interiérového vybavenia Komunitného centra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
7 529 €
DR-2022/048-OCÚ Informačná tabuľa / informačný plagát k projektu "Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/40-OcÚ Zimná údržba na verejných priestranstvách v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/39-OcÚ Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/38-OcÚ Dezinfikácia objektu MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/37-Ocú Dodanie minikuchynky do objektu komunitného centra v rámci realizácie projektu " Komunitné centrum Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M+B spoločnosť s ručením obmedzeným
588 €
DR-2022/35-OcÚ Aktualizácia dokumentu "Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Podžobrácka farma s.r.o.
0 €
102022 Dodanie tonerov do všetkých druhov tlačiarni v majetku obce, oprava, servis výpočtovej techniky, IT Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
0 €
DR-2021/294-OcÚ Objednávka na vykonanie analýzy kalu z ČOV Drahňov v r. 2021 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2021/293-OcÚ Vykonávanie fyzikálno - chemických analýz odpadových vôd z ČOV Drahňov v roku 2022 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk