Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Drahňov