Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 642)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
CE ÚV SR 593/2022 Vytváranie inklúzívneho prostredia v MŠ a podpora opatrení zameranými na zlepšenie spolupráce a rodinou Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
Dodatok 1/2023 Zmena a doplnenie základnej zmluvy v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
DODATOK č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 09.03.2022 Zmena stavebného dozoru Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
22/42/054/724 Dohoda o vykonaní aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa v rámci NP - Opatrenie č.2 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Dodatok č. 1 k Zmuve č. POD 19/2022 Zmena znenia ods. 2 článku IV v Zmluve č. POD 19/2022 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
Zmluva č. POD 19/2022 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
6 000 €
Dodatok č.1 Škol.program pre šk.rok 22/23 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 09.03.2022 Zmena stavebného dozoru stavby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
Sponzorská zmluva Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Základná škola P. O. Hviezdoslava
Dod.: Obec Drahňov
100 €
03102022 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Slovenský zväz chovateľov
Dod.: Obec Drahňov
200 €
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania pre žiakov stredných odborných škôl Vykonávanie odbornej praxe žiakmi Strednej odbornej školy techniky a služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Stredná odborná škola techniky a služieb
0 €
č. 07/2022 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 1 Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
07/2022 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 7 Odb.: Iveta Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Dodatok č. 5 Zrušenie Dodatku č. 4 v plnom rozsahu a zohľadnenie všetkých zmien rozpočtu stavby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
194 963.70 €
DOHODA č. 22/42/012/103, M12/AAC/ZAM/2022/39637/3 DOHODA č. 22/42/012/103 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
DOHODA 22/42/010/39, M12/AAC/ZAM/2022/39589/3 DOHODA 22/42/010/39 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
24ZVS0000816391Q Pripojenie odberného miesta do distribučnej siete Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
13092022 Vykonanie auditu za rok 2021 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
1 800 €
Zmluva č. 01/2022 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa Odb.: Viktor Ladič ml.
Dod.: Obec Drahňov
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.2019MPC NP poP ZŠ 019 Zmena názvu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
Generované portálom Uradne.sk