Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 706)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
80-000163786PO023 Predmet zmluvy je podľa špecifikácie uvedenej v 5, 6, 7 a 8, bode príloh v zmysle čl. III ods. 7.2 tejto zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0 €
1/2024 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy (Článok II. Cenové podmienky) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20/2010/SKD o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Prevádzkovanie stavby "Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV - zmena č. 2" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Kelemen Slavomír SK DESING
0 €
23/42/010/160 Realizácia činností prostredníctvom osôb podľa §1 ods.2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci hmotnej núdzi. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
N20231017030 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IMPLEA a subjektom pri implementácii NP Spolu pre komunity, financovaného v rámci Programu Slovensko. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
1836/23/SPPD/CEZ Preložka plynárenského zariadenia, ID: 139797 (pozn.: realizácia investičného zámeru-ZŠ-zrušenie dvojzmennosti). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
05102023 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
7 200 €
07/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 7 Odb.: Iveta Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
06/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 1 Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
25092023 Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl a škol.zariadení Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
0 €
23/42/054/1854 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti fprmou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
4 140 €
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O DIELO UZAVRETEJ DŇA 10.02.2023 Mimoriadne ukončene Zmluvy o dielo zo dňa 10.02.2023 . Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
0 €
DOH_SEP-IMRK3-2021-004227 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
0 €
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_064 Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov ESF plus a vymedzenie zmluvných podmienok Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
15082023 Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa: stavebné práce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
775 836.20 €
05/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 3 Odb.: Csilla Lenártová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
04/2023 Prenájom nehnuteľnosti s.č. 302 - 2 Odb.: Alena LAdičová
Dod.: Obec Drahňov
150 €
Kúpna zmluva /Interiérové vybavenie/ Kaštieľ Drahňov-Rozšírenie kapacity ZŠ- odstrá. dvojzmennosti-II.Etapa-Interiérové vybavenie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Scholmobile, s.r.o.
22 241.64 €
Dodatok č.2/2023 k zmluve č.721/2022 Zmena ustanovenia článku 3.2 a 3.3 pôvodnej zmluvy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
202306_87 Vypracovanie projektovej dokumentácie: Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
4 080 €
Generované portálom Uradne.sk