Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg v MŠ 08.09.2023
Verejná vyhláška- Oznámenie o uložení písomnosti VV - Štefan Balogh 30.08.2023
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357. 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkci Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357. 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkci 28.08.2023
Oznámenie o zrušení P.P. Zrušenie prechodného pobytu - Adam Tóth 28.07.2023
Oznámenie o zrušení P.P. Zrušenie prechodného pobytu - Kocsi Ladislav 28.06.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť 23.06.2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-VO-207-2023 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 07.06.2023
Vodíková stratégia Košického kraja Vodíková stratégia Košického kraja- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 01.06.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie verejnosti 10.05.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 – oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie verejnosti 09.05.2023
Generované portálom Uradne.sk