Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 110)
Názov Popis Dátum
Oznam o výberovom konaní KC Drahňov Oznam o výberovom konaní KC Drahňov na pracovnú pozíciu - komunitný pracovník KC, pracovník KC 12.07.2024
Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 01.07.2024
Vyhlásenie výberového konania - riaditeľka MŠ Drahňov Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Drahňov 17.06.2024
Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení strategického dokumentuo Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 15.06.2024
Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení strategického dokumentu Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 15.06.2024
Oznámenie verejnosti Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Ukončenie prevádzky tepelnej elektrárne Vojany. 14.06.2024
Oznámenie verejnosti Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 15.05.2024
Oznámenie verejnosti Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Oznámenie verejnosti Oznámenie o strategickom dokumente: Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj 15.05.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu -L. Zubaľ 19.04.2024
Generované portálom Uradne.sk