Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
ORHaZZ v MI Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 01.07.2022
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Drahňov Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Drahňov 06.06.2022
Oznámenie o plánovanom výrube Oznámenie o plánovanom výrube drevín /krovitých porastov 16.05.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Drahňov Modul 265 + Modul 100435 28.03.2022
Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť Rozhodnutie 17.03.2022
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 08.03.2022
Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahňov 2022-2030 Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahňov 2022-2030 08.03.2022
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026 Oznámenie verejnosti 01.03.2022
Výpočet vytriedenia komunitných odpaadov obce Drahňov za rok 2021 - 22.02.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 Záverečné stanovisko 08.02.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Záverečné stanovisko 04.02.2022
Verejná vyhláška Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - Oznámenie 14.01.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2021 Z.z. 14.12.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť 06.12.2021
Verejná vyhláška Nariadenie JPÚ Drahňov 19.11.2021
Test Drahnov popis dokumentu 02.11.2021
Generované portálom Uradne.sk