Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 341)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3322023 Vypracovanie Plánu obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií ako aj vypracovanie tvorby a použitia finančnej rezervy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MSAC s.r.o.
600 €
323/2023 Objednávka vodomerných šácht Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0 €
3122023 Oprava kalového čerpadla(previnutie statora, renovacia mechanických upchávok a tesnení, renovácia rotora s ložiskami, rozoberanie, skladanie, kontrola Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
811.80 €
DR-2023/308-OCÚ Vypracovanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond / Drahňov - SKaČOV - zmena č. 2 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Zuzana Lazarová
500 €
DR-2023/304-OCÚ Vypracovanie svetlotechnického posudku (k projektu ZŠ-zrušenie dvojzmennosti-II. etapa) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
300 €
DR-2023/303-OCÚ Vypracovanie PBS: Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti - II. etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Peter Zastko - PBS engineering
700 €
3022023 Nákup vodomera Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
665 €
DR-2023/287-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody - ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
2782023 Odstránenie poruchy na čerpacej stanici 2,4, odstránenie havarijného stavu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
6 000 €
270/2023 Dodanie kalibrovaných teplomerov do ŠJ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Viktor - Viki
0 €
DR-2023/262-OcÚ Objednávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
0 €
DR-2023/241-OCÚ Hygienická maľba priestorov školskej jedálne a príslušenstva ... Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
2362023 notebook+dokovacia stanica+príslušenstvo Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 300 €
DR-2023/239-OCÚ Mimoriadny odber odpadovej vody z ČOV + fyzikálno-chemická analýza OV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2023/235-OCÚ Objednávka notebooku a tlačiarne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICOMP spol. s r. o.
1 350 €
DR-2023/234-OCÚ Vypracovanie rozpočtu stavby so zadaním (k projektovému zámeru "Oprava obecných bytov v obci Drahňov") Odb.: Obec Drahňov
Dod.: H2M Ateliér s.r.o.
200 €
DR-2023/226-OCÚ Vypracovanie,,Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepr. situácií rómskej komunity na rok 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUprojects, s.r.o.
600 €
2242023 Výmena vchodových dverí na objekte Obecný úrad Drahňov 2 500,00 EUR + asfaltovanie chodníka pred Obecným úradom Drahňov 2 500,00 EUR Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
5 000 €
DR-2023/222-OCÚ Vypracovanie "Projektového energetického hodnotenia a "Energetického certifikátu "na objekt základnej školy Drahňov 1 Odb.: Obec Drahňov
Dod.:
2 230 €
DR-2023/219-OCÚ Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+, Miestne občianske a preventívne služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AS EKO s.r.o.
600 €
Generované portálom Uradne.sk