Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 305)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2022/332-OcÚ Odber a analýza kalu z ČOV Drahňov r. 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2022/331-OcÚ Vykonávanie fyzikálno - chemických analýz odpadových vôd z ČOV Drahňov v roku 2023 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0 €
DR-2022/306-OCÚ Očistenie fasády a príslušenstva objektu obecného úradu po vandalizme. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/295-OcÚ Osadenie retenčnej nádoby pri ZŠ v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
6 362.50 €
DR-2022/299-OcÚ Očistenie a renovácia lavičiek na obecnom cintoríne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/293-OcÚ Dopracovanie PD - kaštieľ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
1 980 €
DR-2022/289-OcÚ Výpočet merateľných ukazovateľov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OON Energy s.r.o.
0 €
DR-2022/279-OcÚ Odstránenie havarijného stavu na ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/270-OcÚ Objednávka označenia Komunitného centra Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
318 €
DR-2022/269-OcÚ Objednávka čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
2 939.62 €
DR-2022/267-OcÚ Vytvorenie a dodanie informačného plagátu a stálej tabule Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0 €
DR-2022/264-OcÚ Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0 €
DR-2022/263-OcÚ Hygienická maľba Materskej školy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/256-OcÚ Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
664.20 €
242/2022 Objednávka prevodového oleja pre dúchadlá pre ČOV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IN-ECO, spol. s r.o.
0 €
236/2022 Objednávka kalibrácie váh triedy III v školskej jedálni pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenská legálna metrológia
0 €
DR-2022/230-OcÚ Objednávka vianočnej svetelnej dekorácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ORGECO spol. s r. o.
4 949.99 €
DR-2022/190-OcÚ Dodanie látkových roliet Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Hadek Jozef
2 193.96 €
DR-2022/184-OcÚ Dodanie a montáž zabezpečovacieho zariadenia do objektu MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0 €
DR-2022/181-OcÚ Revitalizácia objektu domu smútku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
4 000 €
Generované portálom Uradne.sk