Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 104)
Názov Popis Dátum
Oznámenie verejnosti Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 15.05.2024
Oznámenie verejnosti Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Oznámenie verejnosti Oznámenie o strategickom dokumente: Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj 15.05.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu -L. Zubaľ 19.04.2024
Oznam o výberovom konaní - Komunitné centrum Drahňov Oznam o výberovom konaní - Komunitné centrum Drahňov 18.04.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie T.P. - Š. Bodor 17.04.2024
Lesné a urbárske spoločenstvo Drahňov p.s., so sídlom : 076 74 Drahňov 4, okres Michalovce, IČO: 42 111 331 Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia formou verejnej vyhlášky, Splnomocnenie -Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia formou verejnej vyhlášky -Splnomocnenie 04.04.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu - E. Balog 04.04.2024
Vyhlásenie výberového konania MOPS Drahňov Vyhlásenie výberového konania - Miestne občianske preventívne služby v obci Drahňov 26.02.2024
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta oznámenie o uložení zásielky - Š. Cicu 20.02.2024
Generované portálom Uradne.sk