Koronavírus COVID-19 - oznam

 11.03.2020

O Z N A M

V súvislosti so šírením sa koronovírusu COVID-19 obecný úrad, kancelária TSP a kancelária aktivačnej činnosti bude                              od 11.03.2020 do odvolania pracovať v pohotovostnom režime. Referent má právo upozorniť a nevybaviť občana s príznakmi ochorenia. Uprednostňujte prosím telefonické a elektronické vybavovanie záležitostí.

Obecný úrad bude prijímať aj osobné podania a žiadosti, nebude však poskytovať iné služby (ako napríklad overovania podpisov, listín či konzultácie a pod.) a neumožní vstup do jednotlivých referátov.

Kontakty na zamestnancov:

Starosta obce

Tibor Jasovsky

+421 902 913 940

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Sekretariát

Ing. Monika Csanaková

Zlatica Kalánová

+421 56 639 53 88

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Personálne a ekonomické záležitosti

Katarína Szilvásiová

Klára Ladányiová

Andrea Olcsváry

+421 56 381 88 82

+421 903 283 275

obecdrahnov.ekonom@gmail.com

Dane a poplatky

Mgr. Irena Mudiová

Erika Eštoková

+421 56 381 32 26

obecdrahnov.dane@gmail.com

Stavebný úrad

Ing. Ľubomír Lukič

+421 905 328 501

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Terénna sociálna práca

Petra Miľová

+421 903 995 235

tsp.drahnov@gmail.com

Menšie obecné služby - aktivačná činnosť

Zuzana Bezáková

Alžbeta Puškášová

+421 902 913 943

obecdrahnov.ekonom@gmail.com

Žiadame Vás o pochopenie situácie v záujme vlastného zdravia a v záujme zdravia všetkých obyvateľov obce.

V Drahňove, dňa 11.03.2020                                                                                                              Tibor Jasovsky, starosta


Zoznam aktualít:

1 2 3 >