COVID - 19 OZNAM

 22.01.2021

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Drahňove oznamuje občanom, že testovanie na COVID- 19 sa v našej obci uskutoční v dňoch 23. a 24. januára 2021 /sobota, nedeľa/ s miestom testovania na obecnom úrade.

Vyzývame občanov o dodržanie určeného  termínu testovania podľa rozpisu súpisných čísiel, aby sme predišli dlhej čakacej dobe počas testovania.

Upozornenie !!!!

Osoby a ich rodinní príslušníci, ktorí sú v karanténe sa nemôžu zúčastniť testovania.

Tí, ktorí sa nedostavia v stanovenom termíne podľa harmonogramu nebudú otestovaní!

ÉRTESÍTÉS

A deregnyői Községi Hivatal értesíti a tisztelt lakosokat, hogy a COVID-19 tesztelés községünkben 2021 január 23-án és 24-én

/ szombaton és vasárnap/ lesz megtartva a községi hivatal épületében.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek szívesek betartani a szétírás szerinti időpontot, és csakis a kijelölt időpontban jöjjenek a tesztelésre hogy megelőzzük a hosszadalmas várakozási időt.

Figyelmeztetés !!!

Azok a személyek és családtagjaik, akik karanténban vannak nem vehetnek részt a tesztelésen.

Akik nem a harmonogram szerint jelennek meg a tesztelésre, nem lesznek letesztelve!

Dni odberov: 23.01.2021 (sobota) a 24.01.2021 (nedeľa)

ČASY odberov: Sobota:     8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30

                           Nedeľa:   8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 Čas

Sobota

 súpisné číslo

Čas

Nedeľa

 súpisné číslo

8:00 – 9:00

Zamestnanci obce

8:00 – 9:30

Zamestnanci obce

9:00 - 10:00

2 - 33

9:30 - 10:30

217 - 230

10:00 - 11:00

34 - 63

10:30 - 12:00

231 - 240

11:00 - 12:00

64 - 88

12:00 - 13:00

prestávka

12:00 - 13:00

prestávka

13:00 - 15:00

241 -253

13:00 - 14:00

89 - 115

15:00 - 16:00

domy bez súpisného čísla

14:00 - 15:00

118 - 139

16:00 - 16:30

302

15:00 - 16:00

142 - 166

16:30 – 17:00

254-285

16:00 - 17:00

169 - 190

17:00 – 17:30

prestávka

17:00 - 17:30

191 - 216

17:30 – 18:00

prestávka

V prípade záujmu víkendového testovania sa môžu zúčastniť aj občania z okolitých obcí v čase do 19:00.

S cieľom obmedzenia zhromaždenia osôb prosíme občanov o dodržanie časového harmonogramu.Zoznam aktualít:

1 2 3 >