COVID - 19 OZNAM

 04.02.2021

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Drahňove oznamuje občanom, že testovanie na COVID- 19 sa v našej obci uskutoční dňa  06. februára 2021 / sobota / s miestom testovania na obecnom úrade.

Vyzývame občanov o dodržanie určeného  termínu testovania podľa rozpisu súpisných čísiel, aby sme predišli dlhej čakacej dobe počas testovania.

Upozornenie !!!!

Osoby a ich rodinní príslušníci, ktorí sú v karanténe sa nemôžu zúčastniť testovania.

Tí, ktorí sa nedostavia v stanovenom termíne podľa harmonogramu nebudú otestovaní!

ÉRTESÍTÉS

A deregnyői Községi Hivatal értesíti a tisztelt lakosokat, hogy a COVID-19 tesztelés községünkben 2021 február 6-án / szombaton / lesz megtartva a községi hivatal épületében.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek szívesek betartani a szétírás szerinti időpontot, és csakis a kijelölt időpontban jöjjenek a tesztelésre hogy megelőzzük a hosszadalmas várakozási időt.

Figyelmeztetés !!!

Azok a személyek és családtagjaik, akik karanténban vannak nem vehetnek részt a tesztelésen.

Akik nem a harmonogram szerint jelennek meg a tesztelésre, nem lesznek letesztelve!

Deň odberu:        06.02.2021 (sobota)

ČASY odberov:  7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, 18:00 – 22:00

                          

 Čas

 súpisné číslo

7:00 – 8:00

Zamestnanci obce

8:00 - 9:00

2 - 63

9:00 – 10:00

64 - 115

10:00 - 11:00

118 - 166

11:00 - 12:00

169 -216

12:00 - 12:30

prestávka

12:30 - 14:00

217 - 240

14:00 - 15:00

241 – 285 + 302

15:00 - 17:00

Občania z okolitých obcí

17:00 - 18:00

prestávka

18:00 - 22:00

Občania z okolitých obcí

S cieľom obmedzenia zhromaždenia osôb prosíme občanov o dodržanie časového harmonogramu.Zoznam aktualít:

1 2 3 >