Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 479)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2a/2021 Zabezpečenie nezávadného zneškodnenia zdravotného odpadu z testovania na COVID-19 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Rudolf Šuňavský ENVIS -Environmentálne služby
Dodatok č. 1 Úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečných odpadov v zmysle zákona o odpadoch Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
Dodatok č. 1 Zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SEWA, a.s.
Dodatok k nájomnej zmluve č. 2 uzavretej dňa 29.11.2017 Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Odb.:
Dod.:
KB/ZO/2020KB8147-4 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať u objednávateľa audit kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
120 €
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005 Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
02/2020/BV Zmluva o dodávke pitnej vody Odb.: Valentín Ladič
Dod.: Obec Drahňov
Dodatok č. 4 k zmluve č. 80-000018052PO2008 Dohoda o dodávke vody y verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 07.09.2013 Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu Odb.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru nad zhotovením stavby s názvom "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
4890 €
Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služby - externé riadenie projektu "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
10500 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2016 Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy podl'a článku ll - Predmet dodatku tohto Dodatku č. 1. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SKAYA s.r.o.
0 €
Zmluva o dielo Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SKAYA s.r.o.
14700 €
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Zabezpečenie realizácie verejných obstarávaní pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
2650 €
Dohoda na ukončenie nájomného vzťahu Ukončenie nájomného vzťahu (nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.08.2015). Odb.: Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
Dod.: Obec Drahňov
0 €
USVRK -OIP-2020/001579-013 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Národný projekt NP PRIM II " Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. " Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Zmluva o dielo Vykonávanie upratovacích služieb (objekty obce). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0 €
Nájomná zmluva Nájom na nehnuteľnosti (pozemky,stavby). Odb.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Obec Drahňov
1 €
Dohoda č. 20/42/010/64 Predmetom tejto zmluvy je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 záväzok organizátora realizovať činnosť menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
05092018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní auditorských a poradenských služieb zo dňa 05. 09.2018 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
420 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa