Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • Slideshow

Profil verejného obstarávateľa

Obec Drahňov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Drahňov na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.


Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Drahňov v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
V zmysle ustanovení Zákona sú:

  • zákazky nadlimitné,
  • zákazky podlimitné,
  • zákazky podľa §9 ods. 9 zákona

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Drahňov
Adresa sídla: 076 74 Drahňov 154
Právna forma: Obec
Štatutárny zástupca: Tibor Jasovsky, starosta obce
IČO: 00 331 503
DIČ: 2020540016
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet: 4232988001/5600
Telefón: 056 / 639 53 88 - sekretariát, podateľna
Fax: -
E-mail:

obec.drahnov@gmail.com

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Web:  www.drahnov.sk
Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie: Ing. Marcel Molčanyi
Tel.: 0905 310 336

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa