Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  Profil verejného obstarávateľa

  Obec Drahňov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
  V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Drahňov na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.


  Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Drahňov v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
  V zmysle ustanovení Zákona sú:

  • zákazky nadlimitné,
  • zákazky podlimitné,
  • zákazky podľa §9 ods. 9 zákona

  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
  Názov: Obec Drahňov
  Adresa sídla: 076 74 Drahňov 154
  Právna forma: Obec
  Štatutárny zástupca: Tibor Jasovský, starosta obce
  IČO: 00 331 503
  DIČ: 2020540016
  Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
  Účet: 4232988001/5600
  Telefón: 056 / 639 53 88 - sekretariát, podateľna
  Fax: 056 / 628 32 76
  E-mail: obec.drahnov@gmail.com
  Web:  www.drahnov.sk
  Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie: Ing. Marcel Molčanyi
  Tel.: 0905 310 336

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa