Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vypracovanie VZN o nakladaní s KO, popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi, informačná kampaň BRKO Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alena Suchá - ASEKO
500.00 €
Objednávka indukčného prietokomeru s vyhodnocovacou jednotkou Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služby - údržbárske práce vo všetkých objektoch, ktoré sú vo vlastníctve Obce Drahňov v rozsahu podľa potrieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Odborná konzultácia k výberu zariadenia do jedálne pri MŠ-Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KAVTIL s.r.o.
0.00 €
Ochranné rúška pre obyvateľov obce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Výroba interiérových dverí MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Porealizačné zameranie zrealizovaných objektov stavby "Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Eva Uhorščáková
0.00 €
Oprava okien a kancelárskeho nábytku na OcÚ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Pracovné odevy pre personál MŠ a ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Doplnenie oplotenia pri objekte Materskej školy s.č.170 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FARKOVO s.r.o.
0.00 €
Objednávka čerpadla Flygt NX 3069.060 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0.00 €
Deratizácia,dezinfekcia, dezinsekcia objektov obce Drahňov. Deratizácia intravilánu obce Drahňov na celkovej ploche 308 033 m2. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
2500.00 €
Realizácia diela "Vybudovanie spevnenej plochy pre budúce detské ihrisko" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Naprogramovanie riadiacej jednotky ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
250.00 €
Objednávka kontrolnej prehliadky, nastavenia a úradného overenia váhy v školskej jedálni pri MŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenská legálna metrológia
0.00 €
Objednávka kalibrácie teplomerov pre školskú jedáleň pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
Oprava čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0.00 €
Ochrasnné zdravotné pomôcky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pharmax LH, s. r. o.
1000.00 €
Aktualizácia/doplnenie prevádzkového poriadku pre kanalizáciu a ČOV. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Kelemen Slavomír SK DESING
1800.00 €
Vyhotovenie záložného zdroja k tepel. čerpadlu NIBE - MŠ Drahňov s.č. 170. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Evoprost s.r.o.
1953.60 €
Zasklenie plastového okna Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Sklenárstvo KALAJ s.r.o.
0.00 €
Oprava strešnej krytiny objektu pošty / havarijný stav v dôsledku atmosférických zrážok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Vypracovanie ŽoNFP-kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, odborné poradenstvo, príprava podkladov a príloh. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KUĽAŠ s.r.o.
2400.00 €
Čerpadlo Flygt a kábel. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pumpservice Bratislava, s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie retardérov a oprava parkoviska pred obecným úradom Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Hygienická maľba / všetky priestory objektov vo vlastníctve obce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Oprava strešnej krytiny (havarijný stav - márnica) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, Podpora regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6407/2020/OSMRR. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KAVTIL s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie a dodanie pracovného odevu pre príslušníkov obecnej hliaadky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Zhotovenie a dodanie pracovného odevu pre členov MOPS Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Objednávka náhradnej sady mechanickej ucpávky do kalového čerpadla MEGASEPTIK UNIVERSAL 10400W Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CZ PUMPY- ČERPACÍ TECHNIKA, s.r.o
0.00 €
Dezinfekčný prípravok na dezinfekciu plôch, predmetov a rúk na báze bioetanolu v koncentrácii 70%. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DKB-KS, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela "SO 06 - Odtok vyčistenej vody a výustný objekt". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Poskytovanie poradenských, architektonických a inžinierskych služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
5970.00 €
Dodanie ochranných rúšok pre obyvateľov a zamestnancov obce Drahňov II.Etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
3750.00 €
Dodanie ochranných rúšok pre obyvateľov a zamestnancov obce Drahňov I.Etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
2062.50 €
Technické poradenstvo súvisiace so zmenou stavby pred jej ukončením týkajúcej sa líniovej vodnej stavby "Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
0.00 €
Administratívne služby súvisiace s archiváciou dokumentácie a tlačenej a elektronickej podobe Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KAVTIL s.r.o.
0.00 €
Odborné poradenstvo, príprava dokumentácie VO, projekt: Komunitné centrum Drahňov, prvá ex-ante kontrola. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
0.00 €
Odber a analýza kalu z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Spracovanie výzvy OPKZ-PO4-SC411-2019-61 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: KAVTIL s.r.o.
0.00 €
Oprava tepelného čerpadla NIBE / MŠ Drahňov, s.č. 170. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Evoprost s.r.o.
0.00 €
Diaľkový ovládač k elektrickému pohonu brány - MŠ s.č. 170. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TONATA s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie výročnej monitorovacej správy v rámci implementácie projektu "Miestna občianska poriadková služba Drahňov", kód projektu v ITMS2014+: 312051V463. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie / ELI / dom smútku /novostavba Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Marek Pačuta, autorizovaný stavebný inžinier
1080.00 €
Vyhotovenie plagátov a infor.tabule / publicita projektu MOPS Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
0.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu (MŠ, s.č. 170) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OON Energy s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu (MŠ, s.č. 170) Dod.: OON Energy s.r.o.
0.00 €
Gastrozariadenie na dovybavenie kuchyne školskej jedálne pri MŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
0.00 €
Zvýšenie rezervovanej kapacity v rozvádzači merania v MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0.00 €
Oprava a montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahňov na roky 2021-2027" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie fyzikálno-chemických analýz odpadových vôd z ČOV Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Oprava tepelného čerpadla v objekte MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Evoprost s.r.o.
0.00 €
Samolepky / štítky na označenie dlhodobého majetku a spotrebného materiálu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0.00 €
Mandátny certifikát, kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
192.00 €
Nákup jedálenskej zostavy pre MŠ ŠJ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Gabriel Záhorčák KARLO
1000.00 €
Vypracovanie a vydanie potvrdenia a čestného prehlásenia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Juraj Platko
100.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbe "Prvá verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Nákup kobercov do interiéru budovy MŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Interier Invest s.r.o.
1000.00 €
Elektroúdržbárske práce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0.00 €
Oprava riadiaceho systému na ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
Skreslenie skutočného stavu časti hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
1188.00 €
Vykonávanie stavebného dozoru nad zhotovením stavby "Dokončovacie práce - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
561.60 €
Vyhotovenie výkazu-výmer na dokončovacie práce - exterié- projekt- "Rekonštrukcia, dostavba a ndstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Anna Oláhová - Rozpočty
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer na predmet zákazky: " Kaštieľ Drahňov, celková rekonštrukcie - rozšírenie prevádzkovej kapacity ZŠ (stavebné úpravy)". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ArchAteliér
0.00 €
Výpočet tepelných strát objektu základnej školy so súp.č. 1 / Drahňov - kaštieľ, NKP evid. v ÚZPF pod č. 19/0. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Proneco, s.r.o.
1000.00 €
Výdajný stojan na pitnú vodu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
0.00 €
Spracovanie prehľadu aktuálnych a plánovaných dotačných možností pre obec Drahňov a jeho aktualizácia a informovanie počas roka 2019. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
2200.00 €
Maľovanie detských motívov na fasádu MŠ, s.č. 170. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Miroslav Babinčák
500.00 €
Príprava dokumentácie - záverečné zúčtovanie projektu vrátane príloh, kód projektu v ITMS2014+: 312061C352. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1200.00 €
Vypracovanie dokumentácie - Oznámenie o zmene projektu č. 03 - vrátane príloh (kód projektu v ITMS2014+: 312061C352). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1100.00 €
Periodické školenie vodičov/zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Autoškola Šprint
0.00 €
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie pamätnej dosky k projektu "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
0.00 €
Vyhotovenie pamätnej dosky k projektu "Revitalizácia objektu obecného úradu". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
0.00 €
Stavebné práce v rámci projektu "Revitalizácia objektu obecného úradu". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JANAT-TREND s.r.o.
6000.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu budovy (MŠ-s.č.170) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Juraj Platko
480.00 €
Odber a analýza kalu z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
270.36 €
Predloženie dokumentácie projektu v rámci výzvy č. OPLZ-PO5-2018-1. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1500.00 €
Príprava dokumentácie k projektu "Miestna občianska poriadková služba v obci Drahňov", výzva č. OPLZ-PO5-2018-1. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1500.00 €
Vypracovanie akčného plánu, aktualizácia PHSR Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Gemini Group s.r.o.
1020.00 €
Preprava zamestnancov obce na koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Dokumentácia ku kolaudačnému konaniu - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
0.00 €
Služby VO pre stavebnú zákazku "Komunitné centrum Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie fyzikálno-chemických analýz odpadových vôd z ČOV Drahňov priebežne počas roku 2019 - celoročná objednávka. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Drahňov na roky 2016-2020. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alena Suchá - ASEKO
360.00 €
Realizácia oddychovej plochy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: LENOL SK s.r.o.
8000.00 €
Zameranie geometrickej dokumentácie- adres, bodov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
0.00 €
Čistiace prostriedky - školská jedáleň pri MŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
0.00 €
Výkon zodpovednej osoby ochrana osobných údajov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
39.00 €
Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
Výmena okien - ZŠ Drahňov - kaštieľ / I. etapa. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
28000.00 €
Školenie vodičov / zamestnancov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Autoškola Šprint Mária Plaunická
0.00 €
Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Bosák B+B
0.00 €
Oprava ponorného kalového čerpadla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Vypracovanie geom. plánu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
0.00 €
Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) - dočasný pútač k projektu "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
270.00 €
Objednávka - celoročná na rok 2018, na vykonávanie fyzikálno-chemických analýz odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
500.00 €
Kúpa stovolých zástaviek Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Texprint v.d.
0.00 €
Vyhotovenie informačného panelu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
0.00 €
Vypracovanie PD: Stavebné úpravy objektu s.č. 167 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Turovský Cyril
380.00 €
Vypracovanie PD na rekonštrukciu ČS č.0 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
0.00 €
Oprava programovateľného automatu Logo Siemens umiestneného v budove ČOV v elektroinšt.rozv.skrinke Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
WEMA rošt. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SLAVSTROJ s.r.o.
0.00 €
Búracie práce komína na streche Základnej školy v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Dávid Ferenc
450.00 €
Vypracovanie geom. plánu + adresný bod. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie cateringu - na akciu "Stretnutie dôchodcov", ktoré sa uskutoční dňa 26. 05. 2017 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
2200.00 €
Periodické školenie vodičov/zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Autoškola Šprint
0.00 €
Zvýhodnené ceny elektriny / viazanosť do 31.12.2019. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Dodanie kalového čerpadla Mega Septik universal - MS 302 F v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CZ PUMPY
3000.00 €
Inžinierska činnosť (objekt s.č. 58, k.ú. Drahňov - KC). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
0.00 €
Odkúpenie vodomerov /8 ks/. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Reštaurácia a kaviareň L´amour Marianna Pšárová
0.00 €
Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Tabule so súpisnými číslami Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
0.00 €
Tabule so súpisnými číslami Dod.: Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
0.00 €
Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Objednávka kuchynského riadu a náradia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: INKATHERM, s.r.o.
0.00 €
Oprava kombinovaného sporáka - MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
0.00 €
Oprava ponor. kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Vytýčenie vodovodných prípojok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Vytýčenie plynových prípojok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Dodanie PC stolíkov -WIP-Promo4-v počte 27 kusov pre ZŠ DRahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MOB Interier s.r.o.
1539.00 €
Preprava zamestnancov ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Oprava šnekového čerpadla - ČOV. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie cateringu na akciu "Stretnutie dôchodcov"na deň 26. 05. 2016 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1900.00 €
Tesniace pásy na plyn. sporák s el. rúrou, CF-90-21 GE - pre ŠJ pri MŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: RM Gastro - JAZ s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
PD pre ÚaSP: Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba materskej školy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SKAYA s.r.o.
100.00 €
Odstránenie poruchy na K2 / objekt 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
0.00 €
Dodanie a montáž revíznych šácht v počte 19 ks / kanalizácia. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
5999.94 €
Jedálenská zostava / MŠ + kancelárske stoličky / OcÚ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
2048.00 €
Deň učiteľov / slávnostné posedenie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Marianna PŠÁROVÁ
0.00 €
Kniha Zemplín z neba Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CBS spol, s.r.o.
1155.00 €
Zakúpenie a dodanie chladničky kombinovanej s mrazničkou do MŠ-ŠJ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Baloghová Agáta Globus
0.00 €
Vytýčenie plynových prípojok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Vytýčenie vodovodných prípojok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Dodanie 2 ks digitálny tlakomer. jednorazové rukavice 900 kusov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pharmax LH, s. r. o.
174.18 €
Výmena kompenzačného kondenzátora na transformátore, č. OM: 155749. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
Koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO - prevádzka Gazdovský dom
0.00 €
Projekt " Naša škola pre všetkých" - publicita projektu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Michal Vaško - VYDAVATEĹSTVO
1420.00 €
projekt "Naša škola pre všetkých" Kuchynka s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MATELCO-VO s.r.o.
1428.30 €
Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov v rozsahu Prílohy č. 1 ZoD č. 12/2012-EKOLAB zo dňa 21.12.2012. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Kurz kuričov / 1 osoba - ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Akadémia vzdelávania
0.00 €
Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV Drahňov / 2x. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov / s.č. 167, 283. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ICS. s.r.o. Michalovce
0.00 €
Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: NAY a.s.,
89.90 €
Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Gabriel Záhorčák KARLO
1145.64 €
Odborná prehliadka plynových zariadení / objekt pošty - Drahňov 9. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JEŠO Robert
0.00 €
Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Technická a emisná kontrola mot. vozidiel a prívesu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: STK Kráľovský Chlmec s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VHN zapísaných na LV č. 29. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Bakura Gejza, Ing.
0.00 €
Vypracovanie PD vodovodnej prípojky pre objekt, súp. č. 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Ján Džuba
0.00 €
Vypracovanie PD - bleskozvod - ZŠ / kaštieľ / Drahňov č. 1. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FIREND s.r.o.
0.00 €
Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ferenc Gyorgy
0.00 €
Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk".ň Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kanócová Ibolya
0.00 €
Spracovanie aktualizácie PD - Odberné plynové zariadenie k stavbe 076 74 Draňov 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Anna Teresková - projektant
0.00 €
Oprava kalového čerpadla - ČS1 Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Autobus - preprava zamestnancov a žiakov MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
200.00 €
Vyracovanie bezečnostnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: VM corporation s.r.o.
384.00 €
Preprava zamestnancov ZŠ na slávnostné posedenie z príležitosti Dňa učiteľov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Nákup výpočtovej techniky v rámci realizácie projektu " Naša škola pre všetkých" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICRODAT, s.r.o
5960.00 €
Publikácie, komentáre s rozsiahlou judikatúrou pre samosprávy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SOTAC, s.r.o.
0.00 €
Oprava miešadla biolog. nádrže - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Pravidelné / periodické školenie vodičov-zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Autoškola Šprint
0.00 €
Revízia komínov /kaštieľ/. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Tibor Ondo - Eštok. Kominárstvo
0.00 €
Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Oprava trezorovej skrine. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZAMKOVATECHNIKA s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie informačnej tabule. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0.00 €
Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICRODAT, s.r.o
4856.40 €
Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom Dod.: MICRODAT, s.r.o
4856.40 €
Preprava zamestnancov na koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Koncoročné posedenie zamestnancov obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AQUA Mária Veľaty
0.00 €
Vyhotovenie trvalej vyslevľujúcej tabule - pamätnej dosky v počte 3 ks v rámci publicity projektu "Regenerácie sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
144.00 €
Oprava káblových trás - kamerový systém, obecný rozhlas. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
0.00 €
Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov - 2x. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Celoročná objednávka na rok 2015 - fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Oprava kalového čerpadla - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Kundrát Štefan
0.00 €
Odčerpávanie a odvoz splašov.odpad.vôd, prečistenie prečerpávacej studne ČOV-Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
Opravu strechy na budove Základnej školy /Kaštieľ/ - havarijný stav Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
0.00 €
Rozbor odpadových vôd / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Oprava miešadla kalu / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZONEX, s.r.o.
0.00 €
Dodávka a montáž technického zariadenia / automatické riadenie chodu dúchadiel / ČOV Drahńov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZONEX, s.r.o.
0.00 €
Objednávka farebného portrétu prezidenta SR Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Firma Bako
0.00 €
Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Oprava chladničky v školskej jedálni Dod.: Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
0.00 €
Kalibrácie teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
kalibrácia teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Drahňov Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0.00 €
Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie koncoročného posedenia pre zamestnancov obce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AQUA Mária Veľaty
0.00 €
Objednávka autobusu za účelom prepravy zamestnancov obce na koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Oprava chladničky v školskej jedálni Dod.: Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
0.00 €
Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Vyhotovenie geometrických plánov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0.00 €
Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie tabule - označenie budovy Materskej školy v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
37.00 €
Aktualizácia PD - výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVR projekt spol. s r.o.
0.00 €
Stavebné úpravy - výškové usporiadanie čuchačky plynovodu v mieste výstavby objektu SO 211 - Parkovisko pri pošte - v rámci realizácie projektu "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Vyhotovenie pečiatok v počte 7 kusov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lukaček s.r.o.
195.20 €
Školenie vodičov/zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Autoškola Šprint
0.00 €
Školenie "Efektívny projektový manažment" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IT konzult, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie duplikátu veľkoplošnej reklamnej tabule. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Patrik Čoros - PA3K
0.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa