Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 01.03.2016

Obec Drahňov, v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ako dotknutá obec, informuje verejnosť, že dňa 14.08.2015 obdržala z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, Správu o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (netechnické zhrnutie) navrhovanej činnosti

"PREPOJOVACÍ PLYNOVOD POĽSKO - SLOVENSKO".


Navrhovateľom je spoločnosť eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09  Bratislava.
Zhotoviteľom je spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08  Žilina.
Do uvedenej správy o hodnotení (netechnického zhrnutia), ktorá je zverejnená na dobu 30 dní spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce, možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na obecnom úrade v Drahňove v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Podľa § 34 ods. 3 Obec Drahňov, ako dotknutá obec, oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti.
Celá správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko
Obec Drahňov k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona doručí svoje písomné stanovisko na adresu - Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa