Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Úradná tabuľa

Informácie o príprave akčného plánu rozvoja okresu mesta Michalovce

 24.01.2019

INFORMÁCIE O PRÍPRAVE

AKČNÉHO PLÁNU ROZVOJA OKRESU MESTA MICHALOVCE

Okres Michalovce bol dňa 19.10.2018 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Nelichotivý titul však znamená, že v priebehu 4 rokov bude môcť čerpať finančné prostriedky vo výške 4,4 mil. eur vyčlenené Vládou SR na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Hlavným cieľom podpory je tvorba nových pracovných miest. Tieto finančné prostriedky bude možné čerpať na základe Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. Tento dôležitý strategický dokument  musí byť pripravený do 31.03.2019.

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce je MAS DUŠA, o.z. Rovnako aj zástupcovia ďalších miestnych akčných skupín v okrese Michalovce (Poondavie a Medzi riekami) boli oslovení a rozhodli sa aktívne zapojiť do prípravy tohto akčného plánu.

Dňa  04.01.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie miestnych akčných skupín okresu Michalovce, na ktorom MAS zastupoval predseda Ing. Vladimír Mati a podpredseda Ing. Matej Repel, PhD. Pani Jarmila Lopatová, podpredsedníčka MAS Duša, bola navrhnutá ako zástupkyňa miestnych akčných skupín do výboru pre prípravu a realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. 

Dňa 14.01.2019 sa uskutočnila celookresná pracovná porada, ktorej cieľom bolo poskytnúť základné informácie o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce a zapojení aktérov miestneho a regionálneho rozvoja, ktorej spracovateľom a zostavovateľom je MAS DUŠA, o.z. Osobitná pozornosť bola venovaná formám zapojenia aktérov miestneho rozvoja, úlohám samosprávy, koordinácií postupu v rozvoji okresu, optimálnemu nastaveniu programu a stratégie ako i nastaveniu efektívneho využitia zdrojov umožňujúcich rozvoj v okrese. Na porade bol predstavený nielen postup, ale boli formulované viaceré požiadavky a úlohy na orgány samosprávy v okrese, aby Akčný plán bol pripravený v požadovanej kvalite a v zákonom stanovených termínoch. 

V tejto súvislosti boli obce vyzývané o operatívne prehodnotenie a aktualizáciu plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja obcí (PHSR). Tento strategický dokument jednotlivých obcí bude dôležitým zdrojom informácií pre spracovanie Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce o súčasných problémoch a potrebách obcí a obyvateľov okresu Michalovce. To čo je v PHSR má väčšiu šancu dostať sa aj do Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke Okresného úradu Michalovce http://www.minv.sk/?okresny-urad-michalovce – link Dôležité oznamy a na webovej stránke MAS DUŠA www.dusa.sk.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa