Aktuality

Vážení spoluobčania.

Dňa 16.01.2022 t.j. Nedeľa,sa v obci Budkovce uskutoční očkovanie proti Covidu 19.Očkovanie bude prebiehať na Obecnom úrade,v čase od 14:00h. do 16:00h.Očkujeme záujemcov o prvú,druhú aj tretiu dávku,vakcínou od firmy Pfizer-Biontech.Očkujeme BEZ registrácie. Na očkovanie si so sebou doneste Občiansky preukaz a preukaz poistenca.

V chotári sa našlo sídlisko zo staršej doby bronzovej, halštatské sídlisko a pohrebisko, laténske sídlisko a nálezy kostrových hrobov, rímsko-barbarské sídlisko, ale aj slovanské sídlisko z 9. až 10. storočia.