Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona

  • Dátum zverejnenia: 24.02.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné vykonávanie deratizácie intravilánu obce Drahňov. Predpokladaná cena zákazky je 16 000,- € bez DPH. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je  03.03.2014.
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na stavebné opravy objektu ČOV Drahňov.  Predpokladaná cena zákazky je 29 800,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 06.02.2014
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mäsa a mäsových výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 31 000,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 22.01.2014
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 10 600,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 22.01.2014
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mrazených a chladených výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 13 600,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 22.01.2014
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie pekárenských výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 2 550,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 22.01.2014
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2014. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie trvanlivých potravín v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 32 600,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 22.01.2014
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní. Predpokladaná cena zákazky je 19 000,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mäsa a mäsových výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 31 000,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 10 600,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie mrazených a chladených výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 13 600,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie ovocia a zeleniny v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 27 000,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie pekárenských výrobkov v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 2 550,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné dodávanie trvanlivých potravín v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 32 200,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2013
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Stavebný dozor pre stavbu „Stavebné úpravy chodníkov v obci Drahňov“.  Predpokladaná cena zákazky je 2 500,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2013
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Výstavba autobusových zastávok.  Predpokladaná cena zákazky je 20 000,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 18.11.2013
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Stavebné úpravy chodníkov v obci Drahňov.  Predpokladaná cena zákazky je 29 500,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 23.08.2013
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Vybavenie nových priestorov základnej školy nábytkom.  Predpokladaná cena zákazky je 15 000,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 08.08.2013
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Oprava interiéru kuchyne a jedálne MŠ.  Predpokladaná cena zákazky je 29 000,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 19.07.2013
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2013. Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie „Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov“.  Predpokladaná cena zákazky je 9 950,00 EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 15.07.2013

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa