Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • Slideshow

Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov

Projekt je realizovaný z Operačného programu ľudské zdroje z výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,  kód projektu je 312061C352.

Termín realizácie projektu je od 28/05/2016 do 31/03/2019.

Celkové oprávnené výdavky alokované na realizáciu projektu sú 733 599,99 eur a výška nenávratného finančného príspevku je 696 919,99 eur.

Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) v obci Drahňov k predprimárnemu vzdelávaniu. Projekt reaguje na identifikovaný problém nedostatočnej kapacity Materskej školy v Drahňove, ktorý znemožňuje jej navštevovanie deťmi najmä z radov MRK.

Súčasná kapacita MŠ (24 detí) je vzhľadom na dopyt nedostatočná. Viac ako 85 % detí (21), ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ v obci Drahňov, pochádza z MRK. Každým rokom je záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ väčší a vzhľadom na pozitívny vývoj počtu obyvateľstva (najmä u MRK) je predpoklad takéhoto trendu aj do budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu kapacity MŠ na 128 detí. Rekonštrukcia existujúcej budovy MŠ, jej dostavba a nadstavba nadväzujú na už zrealizované aktivity – výmena okien a vchodových dverí, čiastočná rekonštrukcia školskej jedálne.

Rekonštrukcia budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou,

rekonštrukciou a zmenou dispozície objektov zahŕňa stavebné práce na 5 stavebných objektoch:

1. SO 01 – Hlavný stavebný objekt MŠ

2. SO 02 – Spevnené plochy – chodníky

3. SO 03 – Bezbariérové rampy

4. SO 04 - Oplotenie záujmového územia

5. SO 05 – Zariadenie exteriérového ihriska

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa