Objednávky


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  Realizácia oddychovej plochy Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: LENOL SK s.r.o.
  8000.00 €
  Zameranie geometrickej dokumentácie- adres, bodov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GLOBEL s.r.o.
  0.00 €
  Čistiace prostriedky - školská jedáleň pri MŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
  0.00 €
  Výkon zodpovednej osoby ochrana osobných údajov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
  39.00 €
  Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
  0.00 €
  Výmena okien - ZŠ Drahňov - kaštieľ / I. etapa. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
  28000.00 €
  Školenie vodičov / zamestnancov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Autoškola Šprint Mária Plaunická
  0.00 €
  Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Milan Bosák B+B
  0.00 €
  Oprava ponorného kalového čerpadla Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Vypracovanie geom. plánu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GLOBEL s.r.o.
  0.00 €
  Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) - dočasný pútač k projektu "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Patrik Čoros - PA3K
  270.00 €
  Objednávka - celoročná na rok 2018, na vykonávanie fyzikálno-chemických analýz odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  500.00 €
  Kúpa stovolých zástaviek Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Texprint v.d.
  0.00 €
  Vyhotovenie informačného panelu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Patrik Čoros - PA3K
  0.00 €
  Vypracovanie PD: Stavebné úpravy objektu s.č. 167 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Turovský Cyril
  380.00 €
  Vypracovanie PD na rekonštrukciu ČS č.0 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Uhorščák
  0.00 €
  Oprava programovateľného automatu Logo Siemens umiestneného v budove ČOV v elektroinšt.rozv.skrinke Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
  0.00 €
  WEMA rošt. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SLAVSTROJ s.r.o.
  0.00 €
  Búracie práce komína na streche Základnej školy v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Dávid Ferenc
  450.00 €
  Vypracovanie geom. plánu + adresný bod. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GLOBEL s.r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie cateringu - na akciu "Stretnutie dôchodcov", ktoré sa uskutoční dňa 26. 05. 2017 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
  2200.00 €
  Periodické školenie vodičov/zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Autoškola Šprint
  0.00 €
  Zvýhodnené ceny elektriny / viazanosť do 31.12.2019. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Dodanie kalového čerpadla Mega Septik universal - MS 302 F v počte 1 kus. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CZ PUMPY
  3000.00 €
  Inžinierska činnosť (objekt s.č. 58, k.ú. Drahňov - KC). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
  0.00 €
  Odkúpenie vodomerov /8 ks/. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Reštaurácia a kaviareň L´amour Marianna Pšárová
  0.00 €
  Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Tabule so súpisnými číslami Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
  0.00 €
  Tabule so súpisnými číslami Dod.: Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
  0.00 €
  Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Objednávka kuchynského riadu a náradia Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: INKATHERM, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava kombinovaného sporáka - MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava ponor. kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Vytýčenie vodovodných prípojok. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Vytýčenie plynových prípojok. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Dodanie PC stolíkov -WIP-Promo4-v počte 27 kusov pre ZŠ DRahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MOB Interier s.r.o.
  1539.00 €
  Preprava zamestnancov ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
  0.00 €
  Oprava šnekového čerpadla - ČOV. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie cateringu na akciu "Stretnutie dôchodcov"na deň 26. 05. 2016 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
  1900.00 €
  Tesniace pásy na plyn. sporák s el. rúrou, CF-90-21 GE - pre ŠJ pri MŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: RM Gastro - JAZ s.r.o.
  0.00 €
  Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Jozef Vida
  100.00 €
  PD pre ÚaSP: Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba materskej školy Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SKAYA s.r.o.
  100.00 €
  Odstránenie poruchy na K2 / objekt 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  0.00 €
  Dodanie a montáž revíznych šácht v počte 19 ks / kanalizácia. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  5999.94 €
  Jedálenská zostava / MŠ + kancelárske stoličky / OcÚ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
  2048.00 €
  Deň učiteľov / slávnostné posedenie Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Marianna PŠÁROVÁ
  0.00 €
  Kniha Zemplín z neba Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CBS spol, s.r.o.
  1155.00 €
  Zakúpenie a dodanie chladničky kombinovanej s mrazničkou do MŠ-ŠJ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Baloghová Agáta Globus
  0.00 €
  Vytýčenie plynových prípojok. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Vytýčenie vodovodných prípojok. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Dodanie 2 ks digitálny tlakomer. jednorazové rukavice 900 kusov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Pharmax LH, s. r. o.
  174.18 €
  Výmena kompenzačného kondenzátora na transformátore, č. OM: 155749. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  0.00 €
  Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
  0.00 €
  Koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO - prevádzka Gazdovský dom
  0.00 €
  Projekt " Naša škola pre všetkých" - publicita projektu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Michal Vaško - VYDAVATEĹSTVO
  1420.00 €
  projekt "Naša škola pre všetkých" Kuchynka s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MATELCO-VO s.r.o.
  1428.30 €
  Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MELIBO-MaR s.r.o.
  0.00 €
  Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov v rozsahu Prílohy č. 1 ZoD č. 12/2012-EKOLAB zo dňa 21.12.2012. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Kurz kuričov / 1 osoba - ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Akadémia vzdelávania
  0.00 €
  Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV Drahňov / 2x. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov / s.č. 167, 283. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  0.00 €
  Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ICS. s.r.o. Michalovce
  0.00 €
  Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: NAY a.s.,
  89.90 €
  Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Gabriel Záhorčák KARLO
  1145.64 €
  Odborná prehliadka plynových zariadení / objekt pošty - Drahňov 9. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JEŠO Robert
  0.00 €
  Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  0.00 €
  Technická a emisná kontrola mot. vozidiel a prívesu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: STK Kráľovský Chlmec s.r.o.
  0.00 €
  Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VHN zapísaných na LV č. 29. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Bakura Gejza, Ing.
  0.00 €
  Vypracovanie PD vodovodnej prípojky pre objekt, súp. č. 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Ján Džuba
  0.00 €
  Vypracovanie PD - bleskozvod - ZŠ / kaštieľ / Drahňov č. 1. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  0.00 €
  Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FIREND s.r.o.
  0.00 €
  Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť, s.r.o.
  0.00 €
  Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ferenc Gyorgy
  0.00 €
  Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk".ň Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kanócová Ibolya
  0.00 €
  Spracovanie aktualizácie PD - Odberné plynové zariadenie k stavbe 076 74 Draňov 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Anna Teresková - projektant
  0.00 €
  Oprava kalového čerpadla - ČS1 Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Autobus - preprava zamestnancov a žiakov MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
  200.00 €
  Vyracovanie bezečnostnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: VM corporation s.r.o.
  384.00 €
  Preprava zamestnancov ZŠ na slávnostné posedenie z príležitosti Dňa učiteľov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
  0.00 €
  Nákup výpočtovej techniky v rámci realizácie projektu " Naša škola pre všetkých" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MICRODAT, s.r.o
  5960.00 €
  Publikácie, komentáre s rozsiahlou judikatúrou pre samosprávy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SOTAC, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava miešadla biolog. nádrže - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Pravidelné / periodické školenie vodičov-zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Autoškola Šprint
  0.00 €
  Revízia komínov /kaštieľ/. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Tibor Ondo - Eštok. Kominárstvo
  0.00 €
  Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava trezorovej skrine. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZAMKOVATECHNIKA s.r.o.
  0.00 €
  Vyhotovenie informačnej tabule. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
  0.00 €
  Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MICRODAT, s.r.o
  4856.40 €
  Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom Dod.: MICRODAT, s.r.o
  4856.40 €
  Preprava zamestnancov na koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
  0.00 €
  Koncoročné posedenie zamestnancov obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AQUA Mária Veľaty
  0.00 €
  Vyhotovenie trvalej vyslevľujúcej tabule - pamätnej dosky v počte 3 ks v rámci publicity projektu "Regenerácie sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
  144.00 €
  Oprava káblových trás - kamerový systém, obecný rozhlas. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  0.00 €
  Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov - 2x. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Celoročná objednávka na rok 2015 - fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava kalového čerpadla - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Kundrát Štefan
  0.00 €
  Odčerpávanie a odvoz splašov.odpad.vôd, prečistenie prečerpávacej studne ČOV-Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
  0.00 €
  Opravu strechy na budove Základnej školy /Kaštieľ/ - havarijný stav Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
  0.00 €
  Rozbor odpadových vôd / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava miešadla kalu / ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZONEX, s.r.o.
  0.00 €
  Dodávka a montáž technického zariadenia / automatické riadenie chodu dúchadiel / ČOV Drahńov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZONEX, s.r.o.
  0.00 €
  Objednávka farebného portrétu prezidenta SR Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Firma Bako
  0.00 €
  Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd - ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava chladničky v školskej jedálni Dod.: Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
  0.00 €
  Kalibrácie teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
  0.00 €
  kalibrácia teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Drahňov Dod.: Ing. Mária Križanová ELZAPRO
  0.00 €
  Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
  0.00 €
  Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie koncoročného posedenia pre zamestnancov obce. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AQUA Mária Veľaty
  0.00 €
  Objednávka autobusu za účelom prepravy zamestnancov obce na koncoročné posedenie. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
  0.00 €
  Oprava chladničky v školskej jedálni Dod.: Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
  0.00 €
  Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Vyhotovenie geometrických plánov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
  0.00 €
  Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  0.00 €
  Vyhotovenie tabule - označenie budovy Materskej školy v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Patrik Čoros - PA3K
  37.00 €
  Aktualizácia PD - výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MVR projekt spol. s r.o.
  0.00 €
  Stavebné úpravy - výškové usporiadanie čuchačky plynovodu v mieste výstavby objektu SO 211 - Parkovisko pri pošte - v rámci realizácie projektu "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Vyhotovenie pečiatok v počte 7 kusov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lukaček s.r.o.
  195.20 €
  Školenie vodičov/zamestnancov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Autoškola Šprint
  0.00 €
  Školenie "Efektívny projektový manažment" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: IT konzult, s.r.o.
  0.00 €
  Vyhotovenie duplikátu veľkoplošnej reklamnej tabule. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Patrik Čoros - PA3K
  0.00 €

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár

   Anketa